Ana içeriğe atla

S.S.S.

Transkript ve öğrenci belgesi nasıl alabilirim?

Transkript ve öğrenci belgesini e-devlet üzerinden ya da fakültedeki görevli personelden alabilirsiniz.

 

Öğretim planına nasıl erişebilirim?Önkoşullu dersler nelerdir?

Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümüne ait 4 yıllık öğretim planına ve tüm derslere ait ayrıntılı içeriğe aşağıda linki verilen bölüme ait Bologna sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=48&aid=35

Öğretim planındaki bazı dersler ön koşulludur, yani dersin alınabilmesi için öncesinde başka derslerin başarı ile tamamlanması şartı bulunur. Ön koşullu dersler ve bağlı olduğu dersler Bologna sayfasındaki öğretim planında bulunabilir.

 

Mazeret ve bütünleme sınavları nedir?

Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Öğrenciler mazeret sınavına girebilmek için, geçerli mazeretlerinin açıkça belirtildiği ve belgelendiği dilekçeleri ile sınavın yapıldığı tarihten sonra üç gün içerisinde bölüme başvurmalıdır. Mazeret sınavı ile ilgili hususlara YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları”ndan ulaşılabilir.

Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer.

 

Mezuniyet sınavına giriş koşulları nelerdir?

(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı (DC) en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Mezuniyet sınavı başvuru tarihleri YTU öğrenci işleri sayfasında ilan edilen akademik takvimde belirtilmektedir.

 

Hangi dersler İngilizce olarak açılmaktadır? Toplam kaç tane İngilizce ders almalıyım?

Dili İngilizce olarak açılan dersler her dönem başında bölüm internet sayfasında ilan edilen ders programında belirtilmektedir. Her öğrenci mezuniyet şartı olarak öğretim planındaki toplam kredinin en az %30’u kadar İngilizce ders almak zorundadır. Öğrencilerin aldığı ve alması gereken İngilizce ders kredilerine ait bilgiler öğrenci tarafından otomasyon sisteminden de takip edilebilmektedir.  

 

Uzakyol vardiya mühendisi ünvanı alabilmek için alınması gereken dersler hangileridir?

Mezuniyeti sonrasında Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin almaları zorunlu olan dersler:

 

-          Deniz Hukuku

-          Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

-          Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı

-          Denizde Emniyet ve Güvenlik 1

-          Denizde Emniyet ve Güvenlik 2

-          Otomatik Kontrol

-          Gemi Otomasyonu

-          Temel Denizcilik Bilgisi

-          Gemi Sistemlerinin Analizi

-          Denizcilik İngilizcesi

 

Uzakyol vardiya mühendisliği ile ilgili ayrıntılı bilgi bölüm web sayfasındaki duyuru için tıklayınız.

 

İki farklı dersin sınavı çakıştığında ne yapmalıyım?

Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde; öğrenci, öncelikle anadal programındaki dersin/derslerin sınavına girer. Çift anadal programındaki dersin/derslerin sınavına ise “Mazeret Sınavı Dilekçesi” ile mazeret sınav başvurusu yaparak girebilir.

 

Proje ve Bitirme Tezlerinin teslimi nasıl yapılmaktadır?

Proje ve Bitirme tezleri, bölüm web sayfasın formlar bölümünde yer alan Tez şablonuna uygun biçimde hazırlanır. Proje ve tezlerin son teslim tarihi, bölüm web sayfasında ilan edilir. Yarıyıl sonunda, danışman öğretim üyesinin onayından sonra bölüm web sayfasında formlar bölümünde yer alan tez teslim formu ile birlikte bölüme teslim edilir. Araştırma projesi ve Tasarım projelerinde çalışma yalnızca danışman öğretim üyesine teslim edilir. Bitirme tezlerinde ise danışman öğretim üyesi ve bölüme çalışmanın birer nüshası teslim edilir.

 

Yaz okulunda nasıl ders alabilirim?

Yaz okulunda açılan derslerin ilanı ve kayıtlar ile ilgili tarihler YTU öğrenci işleri sayfasında yayınlanan “Akademik Takvim” de ilan edilir. Öğrenciler, kendi bölümleri ya da diğer YTU bölümlerinde açılan yaz okulu derslerine kayıt için dilekçe ile bölüme başvurur.

YTÜ öğrencileri, üniversitemizde Yaz Okulunda açılmayan dersler için bölümünün uygun görmesi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başka bir Yüksek Öğretim Kurumunun Yaz Okulu programlarından ders alabilirler. Diğer kurumlardan ders alabilmek için öğrencinin ders kayıt öncesi bölümüne başvurması ve ders alma talebini onaylatması gerekir. Diğer Yüksek Öğretim Kurumundan alınan dersten geçme notu, "YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile "YTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen geçme notudur.

Öğrenciler yaz okulu ile ilgili hususlarda YTU öğrenci işleri sayfasındaki mevzuatlar bölümünde yer alan “YTÜ Yaz Okulu Yönergesi”ne tabidir.

 

Staj başvurusunu ve teslimini nasıl yapabilirim?

Öğrenciler, öğretim planı içerisinde yer alan stajlarını yapmak için öncesinde online olarak bölüme başvuru yapar. Staj yapılacak firmanın tanınan şirketler listesinde yok ise staj yeri için tanıtım formunu doldurup diğer evraklar ile birlikte staja başlamadan en geç 14 gün önce online olarak başvuru yapılır. Staj başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ilgili evraklar bölüm web sayfasındaki “online staj başvurusu” ölümünde bulunabilir. Açıklama için tıklayınız.

Öğrenci stajını tamamladığında “Staj Sicil Formu” ve “Staj Defteri”, stajın tamamlanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde Bölüm Başkanlığına teslim eder. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen staj defteri kabul edilmez. Teslim sonrası staj defterleri ilgili staj komisyonlarınca incelenir. Gerekli görülmesi durumunda staj defterleri ile ilgili öğrencilerden düzeltme istenebilir ya da uygun görülmeyen staj defterleri reddedilebilir. Staj defteri teslimi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ilgili dokümanlar bölüm web sayfasındaki “online staj defter teslimi” ölümünde bulunabilir. Açıklama için tıklayınız.

 

Erasmus başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Öğrenciler ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında, YTU Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği bölümünün ikili anlaşması bulunana pek çok yabancı üniversitede öğrenim sürelerinin bir bölümünün tamamlayabilir. Erasmus programı ile ilgili tarihler, her yıl YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından ilan edilmekte ve bölüm web sayfası Erasmus bölümünde yayınlanmaktadır. Başvuru süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye YTU Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve bölüm web sayfası Erasmus bölümünden ulaşılabilir.

Üniversite Erasmus sayfası için tıklayınız.

Bölüm Erasmus sayfası için tıklayınız.

 

Lisans eğitimim bittiğinde lisansüstü eğitime devam etmek için neler yapmalıyım?

Öğrenciler Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri mühendisliği bölümünden başarı ile mezun olduktan sonra, eğitim hayatlarına Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri mühendisliği yüksek lisans programı ile devam edebilirler. YTU Fen bilimleri Enstitüsü Gemi inşaatı ve Gemi Makineleri mühendisliği yüksek lisans programına kayıt yaptırabilmek için öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması en az 2.5/4.0 olmalıdır. Ayrıca öğrencilerin ALES sınavına ve bir yabancı dil sınavına girmiş olmaları gereklidir. Başvuru tarihleri her yıl YTU Fen bilimleri Enstitüsü web sitesinde yer alan lisans üstü akademik takvimde ilan edilmektedir. Lisans üstü eğitim kayıt ve kabul koşullarına YTU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde belirtilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161221-4.htm

Ayrıca, tüm lisans üstü başvurular ve diğer süreçler ile ilgili ayrıntılı bilgiye YTU Fen bilimleri Enstitüsü web sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşılabilir.

http://www.fbe.yildiz.edu.tr/sayfa/Sol-Menü/Genel-Sıkça-Sorulan-Sorular/337