Ana içeriğe atla

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM

 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI

 

 

İşletmede Mesleki Eğitim Programı nedir?

 

İşletmede Mesleki Eğitim (İME), uygun koşulları sağlayan öğrencilerin eğitim programlarının son yarıyılını işyerleri/kurumlarda geçirmesini ve böylece öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazanmasını sağlayan programdır. Söz konusu program "Co-op Education" ismiyle dünyanın önde gelen pek çok üniversitesinde uygulanmaktadır.

 

Uzun dönem staj gibi düşünülmesi mümkündür. Ancak stajdan pek çok farklı özellik ve avantaj barındırır. Öncelikle bu program zorunlu değil öğrencinin seçimine bağlıdır. Ayrıca süresi ve içeriği bakımından öğrenciler stajyerden ziyade bir mühendis olarak görev yapar. Bunu yanında, diğer bir önemli farklılık olarak öğrencilerin kendi görüştükleri firmalarda değil, üniversite ile resmi protokollerini tamamlamış sektörün önde gelen firmalarında görev yaparlar.

 

Amaç

 

Bu programın amacı öğrencilerin eğitim hayatından iş hayatına geçişini kolaylaştırmak ve üniversite- endüstri entegrasyonunu arttırmaktır.

 

Ayrıca öğrencilere mesleğini icra edeceği ortamda kendisini gösterme ve yer edinme imkanı sağlama, böylece iş yaşantısına avantajlı bir başlangıç yapmasına yardımcı olmaktır.

 

Nasıl çalışır?

 

Sektörün önde gelen firmaları ile fakültemiz arasında imzalanan işbirliği protokolleri ile firmalar her yıl bu program dahilindeki öğrenciler için kontenjan tahsis eder.  Başvuru yapan öğrenciler, bölüm tarafından kendi tercihleri ve kontenjanların uygunluğu da gözetilerek bu firmalara yerleştirilir.

 

Öğrenciler 8. yarıyılı bu işyerinde geçirir. Farklı bölümlerde görev yaparak uygulama ve mühendislik becerilerini geliştirir. Mesleki yeterliliğini ilerletme ve kendini kanıtlama imkanına kavuşur. Ayrıca sektördeki farklı kişileri tanıma ve bağlantılarını genişletme olanağını elde eder.

 

Öğrenci İME programını bölüm tarafından belirlenen bir öğretim elemanının takibinde sürdürür. Sorumlu öğretim elemanı belirli periyodlarla işyerini ziyaret eder. Öğrencinin faaliyetlerini yerinde gözlemler. Öğrenciler haftalık/aylık olarak bir form yardımıyla gerçekleştirdikleri faaliyetleri sorumlu öğretim elemanına iletir.

 

Öğrenci, yarıyıl sonunda işyeri ve bölüm temsilcilerinin oluşturduğu bir kurula sunum yaparak yarıyıl boyunca işyerinde gerçekleştirdiği çalışmaları anlatır.

 

Kimler başvurabilir?

 

IME, bölüm programında 8.yarıyılda yer alan toplam 6 kredilik iki seçimli ders olarak gözükür. Gerekli şartları sağlayan öğrenciler "FR-1726-İşletmede Mesleki Eğitim Başvuru ve Tercih Formu"nu doldurarak bu derse kayıt talep eder, ders kaydı otomasyon sistemi üzerinden değil bölüm tarafında yapılır. 

 

IME çeşitli ders ve stajlara eşdeğer sayılır. Başvuracak öğrencilerin bu dersler ve IME ile birlikte uzaktan alınmasına izin verilen dersler dışında, eğitim programındaki sorumlu olduğu tüm dersleri tamamlamış olması ya da 8.yarıyıldan önce tamamlayacağını taahhüt etmesi beklenir.

 

IME kapsamında firmalar iki grupta değerlendirilir:

 

I. Grup İşyerleri: Tersaneler ve küçük tekne üretim tesisleri

II. Grup İşyerleri: Tasarım Ofisleri, Sınıflandırma Kuruluşları, Resmi Kurumlar, Deniz İşletmeciliği Kuruluşları ve diğer Tersane dışı endüstri kuruluşları.

 

 Eşdeğer sayılan dersler, firmaların yer aldığı gruba göre belirlenir:

 

Tablo 1. İşletmede Mesleki Eğitim eşdeğerlik tablosu

İşletme Grubu

-----------------------

 Eşdeğer Sayılabilecek Ders

--------------------------------------------------------

I.Grup

- GIM1002 Atölye Stajı

 

- GIM2532 Tersane Stajı / GIM2522 Küçük Tekne Üretim Stajı (Seçmeli Staj 1)/ GIM3512 Dizayn Büro Stajı (Seçmeli Staj 2)

 

- Seçmeli 11 dersleri

 

- Seçmeli 13 dersleri

 

------------------------------------------------------------------------------

II.Grup

- GIM3512 Dizayn Büro Stajı / GIM3522 Klaslama Kuruluşları Stajı/GIM3542 Deniz İşletmeciliği Stajı (Seçmeli Staj 2)

 

- Seçmeli 11 dersleri

 

- Seçmeli 13 dersleri

 

 

 

Eşdeğer sayılacak stajlarda firmada gerçekleştirilen faaliyetler de göz önünde bulundurulur. Örneğin, üretim yapan bir firmada öğrencinin de katıldığı üretim faaliyetleri atölye stajının, ya da gemi/yat dizaynı yapan bir firmadaki faaliyetler Dizayn büro stajının eşdeğer sayılmasını sağlayabilir. Bu tarz özel durumlar, bölüm işletmede mesleki eğitim komisyonu tarafından öğrenci bazında görüşülerek karara bağlanır.

 

 

 

Öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitim Programına dahil olabilmesi için, eğitim planında yer alan ve yukarıdaki tabloda belirtilen dersler hariç tüm derslerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Bunun yanında, aşağıdaki tabloda belirtilen dersler işletmede mesleki eğitim programı ile birlikte yürütülebilir.

 

Tablo 2 İME ile Birlikte Alınabilecek Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

GIM4000

Bitirme Çalışması

GIM3432

Gemi Tasarımı

GIM3422

Yat Tasarımı

GIM4411

Gemi Ana Makine Tasarımı

GIM4421

Gemi Yardımcı Makineleri Tasarımı

 

 

Özetlemek gerekirse, derslerini tamamlamış, ancak stajlarını ve tez/projelerini henüz tamamlamamış bir öğrenci İME’ye başvurabilir. İME programı, yukarıdaki tablolalara uygun olarak stajları yerine sayılır. Tez ve projelerini ise IME ile birlikte uzaktan yürütebilir.

 

IME programını başarı ile tamamladığında öğrenciler, yukarıda belirtilen ders/proje ve stajlarını da tamamlamış olur ve mezuniyete hak kazanır.

 

Tablo-1’deki ders ve stajların bir bölümünü başarı ile tamamlamış öğrenciler de İME’ye başvurabilir.

 

Nasıl başvurulur?

Öğrenciler, bölüm tarafından ilan edilen tarihe kadar, YTU kalite koordinatörlüğü kalite dokümanları sayfasından edinecekleri "FR-1726-İşletmede Mesleki Eğitim Başvuru ve Tercih Formu"nu doldurup bölüme teslim ederek başvuru yapabilir. Başvurular sonrasında öğrencilerin firmalara dağılımı bölüm tarafından açıklanan takvime uygun olarak ilan edilir. Sonrasında “Uygulamalı Eğitim Kabul Formu” ilgili firmaya onaylatılıp bölüme teslim edilir. Bahar yarıyılı başlangıcıyla birlikte öğrenci firmadaki çalışmasına başlar.