Uzakyol Vardiya Mühendisliği Sınavları

STAJ SONRASI SINAV TARİHLERİ

Staj sonrası Uzakyol Vardiya Mühendisliği sınav tarihlerini buradan takip edebilirsiniz.

 

Yer: Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Toplantı Salonu

Tarih: 06.07.2021Salı Günü Saat: 10.00

 

Sınav Komisyonu için Gerekli Belgeler

- Şirket yetkilisi imzalı iş sözleşmesi

- E-devlet üzerinden alınmış 4A Hizmet döküm belgesi

- E-devlet üzerinden alınmış yurda giriş-çıkış belgesi

- Şirket yetkilisi ve gemi kaptanı onaylı hizmet belgesi

- Gemiye katıldığı ve ayrıldığı tarihlerdeki gemi kaptanı onaylı personel listesi

- Türkiye limanlarına uğramış, boğazlardan geçiş yapmış ve tersanelerde kalmış gemiler için ilgili liman başkanlığından alınacak personel listesi

- Transkript aslı ve fotokopisi

- Diploma aslı ve fotokopisi

 


Bölümümüz öğrencilerinden Uzakyol Vardiya Mühendisi Olmak İçin

Seçme Dersler, Staj ve Staj Sonrası Sınavlar


Açık Deniz Staj Komisyonuna katılacak adayların staj hizmet süresi saydırma işlemleri Bölüm Uzakyol Komisyonu tarafından yapılacaktır. 


 

Staja çıkacak adaylar öncelikle ilgili şirketten kabul yazısı ve 2 adet resim ile birlikte Bölüme başvurmalı ve Bölüm tarafından hazırlanacak "Staj Değerlendirme Formu (STD1) ve staj defterini alarak staja çıkmalıdır.


Gemi İnşaatı ve Gemi Denizcilik Fakültesi

Uzakyol Vardiya Mühendisliği Staj Komisyonu

Yenilenen Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi uyarınca Uzakyol Vardiya Mühendisliği Staj değerlendirmesi için başvuran adayların mülakatları başvuru durumuna göre ortalama bir ay içinde İstanbul Liman Başkanlığı ile birlikte belirlenecek tarihlerde Bölümde yapılacaktır.

Yönerge gereğince staj değerlendirme komisyonuna İstanbul Liman Başkanlığından uzmanlar da katılabilecektir.

Dolayısıyla, stajını tamamlayan ve defterini teslim eden adaylar, hizmet bilgileri, iletişim bilgileri, transkriptleri ile birlikte TC Kimlik numaralarını içeren dilekçelerini  Liman Başkanlığına gönderilmek üzere Bölüme iletmelidir. 


Staj defteri teslimi aşağıdaki kurallara uygun şekilde teslim edilmelidir

a) Staj defterleri el ile yazılmalıdır

b) Staj defterleri taratılarak PDF formatında CD ortamında teslim edilmelidir

c) Hizmet belgesi taratılarak CD ortamında teslim edilmelidir

d) Staj defterinde, staj sırasında yapılan işlemlerin fotoğraflarının bulunmasına dikkat edilmelidir

e) Ek tablo, çizim, vb, belgeleri ek halinde teslim edilmelidir

f) Transkript (Aslı ve Fotokopisi)