Uzakyol Vardiya Mühendisliği İçin Koşullar

GEMİADAMI BİLGİ SİSTEMİNE KAYITLA İLGİLİ SORUN YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN VE MEZUNLARIMIZIN DİKKATİNE!!!

 

Gemiadamı cüzdanı almak gibi sebeplerle Gemiadamı bilgi sistemine kayıt yaptırmak zorunda olan öğrenci veya mezunlarımız, aşağıdaki belgelerle Bölüme başvurmaları halinde sisteme kayıtları gerçekleştirilecektir.

Gerekli belgeler:

1-    Transkript aslı ve fotokopisi

2-    STCW belgesi aslı ve fotokopisi

3-    Hazırlığı ne şekilde geçtiği (transkript fotokopisine yazılı olarak beyan edilecektir)

Bölüm Başkanlığı

 


UZAKYOL VARDİYA MÜHENDİSİ OLARAK ÇALIŞMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİMİZİN VE MEZUNLARIMIZIN DİKKATİNE!!!

 

2013 ve sonrası girişlilerin tamamı;

 

*  6 aylık gemi ve 3 aylık kara/atölye stajına ve 10 adet fark dersine tabidirler.

 

STCW-Manila Sözleşmesi gereği 01 TEMMUZ 2017 tarihinden sonra  staj süreleri 6 + 3 aya çıkmıştır.  Uzakyol Vardiya Mühendisi yeterliliği için “6 ayı onaylanmış bir staj defterine uygun olarak gemilerde deniz eğitimi ve 3 ayı da onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde Atölye Becerilerini Geliştirme Eğitimi olmak üzere toplam 6+3 aylık onaylı eğitim programını başarı ile tamamlamak”  şartı aranmaktadır. 3 ay kara/atölye stajının tamamı gemi stajı olarak da yapılabilir.

 

IMO ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu yeni YÖNERGE'ye göre Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin  almaları zorunlu olan dersler:

 

-          Deniz Hukuku

-          Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

-          Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı

-          Denizde Emniyet ve Güvenlik 1 

-          Denizde Emniyet ve Güvenlik 2 

-          Otomatik Kontrol

-          Gemi Otomasyonu

-          Temel Denizcilik Bilgisi 

-          Gemi Sistemlerinin Analizi 

-          Denizcilik İngilizcesi

 

2013 öncesi girişli olanlar;

 

*  6 aylık gemi stajına tabidirler. 3 aylık kara/atölye stajı aranmayacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi Bakanlıktan ve Liman Başkanlıklarından alınabilir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bu uygulamaları IMO STCW Sözleşmesinin Manila 2010 kural değişikliklerinin uygulama esaslarına göre değiştirme hakkına sahiptir. 

 

2013 öncesi girişliler için Uzakyol Vardiya Mühendisi olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin almaları zorunlu olan dersler:

 

-          Deniz Hukuku

-          Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

-          Gemi Makineleri Operasyon ve Bakımı

 

NOT: Bölümümüzde hali hazırda kayıtlı öğrencilere Uzakyol Vardiya Mühendisliği için gerekli derslerin eğitimi verilmektedir.