Bölüm Eğitim Amaçları

 

 

 

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü’nün Eğitim Amaçları:

 

 -Ulusal ve uluslararası düzeyde gemi inşaatı ve denizcilik sektörünün; tasarım, üretim, araştırma geliştirme, planlama ve işletme alanlarında çalışırlar,

 

 - Gemi inşaatı ve denizcilik alanlarındaki ulusal ve uluslararası üniversiteler ile araştırma kuruluşlarında görev alırlar.

 

 - Stratejik öncelikli projelerin geliştirilmesinde ve yönetilmesinde aktif rol alırlar